7. skautské středisko BLANÍK - Praha 4
Aktuálně - kalendář
Oddílové stránky
Ostatní

 Časopis Blaník  

 Výroční zpráva 2010  

 Blanický PIXEL  

 Krčské klubovny  

 Blanický POKLAD  

 Dataprojektor  

 Resuscitační figurína  

 Brigády v Podzámčí          Junák - svaz skautů a skautek ČR


Kontaktní údaje a adresář


Kontaktní údaje pro veřejnost


Junácké středisko je základní organizační jednotkou občanského sdružení Junák - svazu skautů a skautek ČR. Středisko jako organizační složka občanského sdružení je nositelem právní subjektivity.
Posláním střediska je organizačně a hospodářsky zastřešovat skautské oddíly a garantovat po všech stránkách kvalitu jejich činnosti.
Činnost střediska řídí středisková rada, v jejímž čele stojí vedoucí střediska. Vedoucí střediska je statutárním orgánem střediska a jedná jménem střediska navenek. Kontrolním orgánem střediska je revizní komise.


Úplný název střediska:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko BLANÍK  Praha 4

středisko je organizační složkou občanského sdružení s právní subjektivitou
registrace Ministerstvem vnitra ČR v seznamu občanských sdružení č.: VSP/1-1366/90-R
středisko je účetní jednotkou - středisko není plátcem DPH
IČ: 604 469 27
[Výpis z RES (vedeno ČSÚ)]
  Č. Ev. jednotky: 114.07
[Registr organizačních jednotek Junáka]

Číslo účtu:
1928454389/0800    účet je vedený u České spořitelny, a.s.
[IBAN: CZ39 0800 0000 0019 2845 4389]
Vedoucí střediska
(statutární orgán) :
Ing. Jiří Fait
[kontakt pro veškerou agendu střediska]


tel: +420 603 780 021
e-mail: blanik[at]blanik.info
   
Tajemník střediska :
Robert Štěpnička
[kontakt pro běžnou administrativní agendu]
[sídlo střediska]

Praha 4, Gončarenkova 628/15, PSČ: 147 00
e-mail: office[at]blanik.info

Správci areálu KLUBOVNY-KRČ (klubovny, výstroj, apod.)
[kontakt najdete na stránce Kluboven-Krč]

Adresář & Konference pro členy střediskaAdresář pro členy střediska

- Je třeba se přihásit
- Můžete využít také jeho WAP verzi na wap.blanik.info

login:Emailová konference členů střediska

Dostávat střediskovou elektronickou poštu
Můj e-mail:
Prohlédnout stránky Skupiny

[c] Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. stř. Blaník Praha 4, 2005 - 2021
Kontakt na administratora: admin@blanik.info

Vítejte na archivním webu - aktuální najdete zde.