7. skautské středisko BLANÍK - Praha 4
Z naší činnosti

 Výroční zpráva 2010  

 Blanický PIXEL  

 FOTOGALERIE  

 ŘEMŘICH  

 Časopis Blaník  

 Klubovny Krč  

 Resuscitační figurína  

Oddílové stránky


        Junák - svaz skautů a skautek ČRKdo jsme7. skautské středisko Blaník je základní organizační jednotkou Junáka.

Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením ve smyslu zákona 83/90 Sb. o sdružování občanů; sdružuje mladé lidi bez rozdílu národnosti, pohlaví, vyznání, politického přesvědčení nebo jiných rozdílů.

Se svými téměř 50 tisíci členy je Junák největší organizací dětí a mládeže v České republice, je součástí světového skautského hnutí založeného lordem Baden-Powellem a je zakládajícím členem světových organizací skautů WOSM, WAGGGS a ISGF.
Středisko Blaník je organizační složkou Junáka s právní subjektivitou, tedy v právních vztazích vystupuje vlastním jménem - plný název střediska je

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko Blaník Praha 4

[c] Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. stř. Blaník Praha 4, 2005 - 2024
Kontakt na administratora: admin@blanik.info

Vítejte na archivním webu - aktuální najdete zde.