7. skautské středisko BLANÍK - Praha 4
Z naší činnosti

 Výroční zpráva 2010  

 Blanický PIXEL  

 FOTOGALERIE  

 ŘEMŘICH  

 Časopis Blaník  

 Klubovny Krč  

 Resuscitační figurína  

Oddílové stránky


        Junák - svaz skautů a skautek ČRPřidejte se !Svět je složitý a orientovat se v něm je stále těžší, zvlášť pro mladé lidi...
... mají obrovský potenciál, ale život před ně staví mnohá úskalí ...


Život ve skautském oddíle může mladým lidem - klukům a holkám - pomoci nalézt cestu k přírodě, k druhým i k sobě samým. Pomáhá rozvíjet vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro budoucí uplatnění:

Podporuje samostatnost a odpovědnost, tvořivost a touhu stále se zlepšovat.Vychovává vnímavé lidi mající respekt ke kulturním hodnotám a mravním principům, často vedoucí či mluvčí ve svých skupinách, odpovědné a dospělé členy občanské společnosti.
Život ve skautském oddíle - to je přátelství, poznání, zábava, sport, odpočinek, ale i dřina a překonání sebe sama.Je to soužití v kruhu lidí, které je založeno na spolupráci, toleranci a obětavosti. Je to nepřeberné množství zážitků, her a soutěží. Je to cesta k všestrannému a harmonickému rozvoji. Je to příprava na celý budoucí život.Zaujalo Tě to ?

Chceš se stát se skautem či skautkou?
Zdá se Vám to jako dobrá volba pro Vašeho syna či dceru?
Anebo se jen o nás chcete dozvědět více ?

Neváhejte a ozvěte se nám !

Vaše otázky Vám nejlépe zodpoví vedoucí střediska Jiří Fait - [ kontakt ]

[c] Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. stř. Blaník Praha 4, 2005 - 2024
Kontakt na administratora: admin@blanik.info

Vítejte na archivním webu - aktuální najdete zde.