7. skautské středisko BLANÍK - Praha 4
Z naší činnosti

 Výroční zpráva 2010  

 Blanický PIXEL  

 FOTOGALERIE  

 ŘEMŘICH  

 Časopis Blaník  

 Klubovny Krč  

 Resuscitační figurína  

Oddílové stránky


        Junák - svaz skautů a skautek ČRPosláníPosláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí - i když skautské hnutí bylo založeno před víc než stoletím, drží činnost v oddílech krok s dobou. Základní metoda a zejména hodnoty, k nimž skauting mladé lidi vede, jako nadčasové trvají:

Skauting usiluje - prostřednictvím hry a celé řady dalších aktivit podnikaných v rámci malé skupiny vrstevníků - tedy ve skautském oddíle - vychovávat soběstačné, odpovědné, schopné členy společnosti, kteří budou ve svém životě naplňovat základní principy skautingu:

+   Povinnost k sobě - tedy odpovědnost za svůj život a svůj osobní rozvoj

+   Služba ostatním - připravenost být po všech stránkách platným a odpovědným členem společnosti v duchu ideálů občanské společnosti

+   Duchovní rozvoj - chápaný jako poslání hledat v životě hodnoty vyšší než materiální - pravdu, lásku, krásu ...

[c] Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. stř. Blaník Praha 4, 2005 - 2024
Kontakt na administratora: admin@blanik.info

Vítejte na archivním webu - aktuální najdete zde.